Kategorie
Badania

Badanie wizerunku kandydatów na Prezydenta Polski 2015

Zapytaliśmy losowo około 150 osób w badaniu ankietowym, jakie cechy powinna posiadać najważniejsza osoba w państwie. Na platformie FOCUSSON przeanalizowaliśmy wszystkie odpowiedzi.

Tak wyłonił się nam obraz idealnego kandydata na prezydenta. Potem stworzyliśmy ankietę, która była podstawą do budowy Toverify, na którą odpowiedziało ponad 430 osób. Poniżej prezentujemy jej wyniki.

Badanie wizerunku kandydatów na Prezydenta Polski 2015

Link do raportu